Vraag van de klant

“We willen graag een animatie die aan Utrechtse ondernemers uitlegt wat het Ondernemersfonds voor hen kan betekenen. Het fonds krijgt namelijk een deel van de OZB niet wonen, die vervolgens weer kan worden gebruikt om projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het stadsbeeld, duurzaamheid of ander thema.”

Invulling

Het onderwerp OZB niet wonen belasting is niet heel sexy. De uitdaging voor dit project lag in het uitleggen van dit technische deel om vervolgens ondernemers op te roepen om aanspraak op dit geld te maken voor de realisatie projecten in hun stadsdeel.

De animatie richt zich op ‘samen doen’, samen maken we Utrecht mooi. Om dit kracht bij te zetten hebben we besloten om een aantal ondernemers te vragen een deel van het script in te spreken.

Tot slot hebben we in de animatie verwezen naar projecten die reeds via het Ondernemersfonds zijn gerealiseerd.

Beeldtaal

Voor dit project heb ik Jochem Coenen gevraagd om de illustraties te verzorgen. Hij heeft al veel illustraties en iconen getekend voor de gemeente Utrecht en was daardoor, samen met zijn unieke stijl, de beste keuze voor dit project.

Storyboard