Vraag van de klant

“De komende vier jaar gaan we bouwen aan een nieuw software platform voor het plannen van buitendienststellingen op het spoor. Dat raakt veel afdelingen binnen ProRail en daarbuiten de diverse ketenpartners, waaronder aannemers en vervoerders. Wij willen in een animatie de doelgroepen meenemen naar de toekomst van plannen. Daarna is het noodzaak om de doelgroepen op vaste regelmaat te informeren over voortgang en ontwikkelingen.”

Invulling

Met een looptijd van vier jaar en de impact van het project op de organisatie is het van belang dat de communicatie-uitingen eenduidig en herkenbaar worden gepresenteerd. Er is door ons een programma huisstijl ontwikkeld, afgestemd op die van ProRail. Deze huisstijl bestond o.a. uit een programmalogo, kleurenpallet en beeldtaal. Gedurende het project hebben we diverse uitingen gemaakt waaronder animaties, infographics, e-learning videos en kleine attenties op het programma te promoten.

Infographics

Bij de start van het programma hebben we twee infographics gemaakt waarin we de huidige en toekomstige situatie op een speelse manier hebben geïllustreerd. De infographics zijn gebruikt als praatplaten tijdens presentaties en overleg met afdelingen en partners van ProRail.

Animatie

Voor het programma zijn diverse animaties gemaakt. De animatie links is de eerste van de serie waarin we de betrokken afdelingen en partners meenemen naar de toekomst.

Youtube kanaal

Voor het uitleggen van de software hebben we een reeks video’s opgenomen. Deze zijn door ons waar nodig geedit en geplaatst op een youtube kanaal. Elke video is voorzien van een thumbnail zodat de bezoeker van het kanaal snel overzicht heeft in de diverse onderwerpen.

Speciale attenties

Naast inhoudelijk beeld hebben we ook een bijdrage geleverd aan de sfeer tijdens het project. Dat heeft zich geuit in o.a. een mooi chocoladeletter, kerstgroet en zomergeschenk. Wederom alemaal in de stijl van de Btd-planner.