Vraag van de klant

“We willen onze ketenpartners informeren over de MAS, Methodische Aanpak Schoolverzuim. De MAS is een richtlijn/kompas om iedereen in de keten zicht te geven op wie er in de keten actief zijn en een handvat te geven over hoe te handelen in de uiteenlopende situaties rondom schoolverzuim.”

Invulling

Samen met copywriter Yolanthe van der Ree, illustrator Welmoet de Graaf zijn we aan de slag gegaan. In dit project was de scriptfase erg interessant vanwege de dynamiek tussen Ingrado en de ketenpartners.

De scriptfase heeft voor een levendige discussie gezorgd over wie waar nou eigen verantwoordelijk voor is en wat er gebeurd in de verschillende situaties van schoolverzuim. De discussie hebben we met elkaar gevoerd, waarbij Yolanthe heeft gezorgd om de uitkomst te verwerken tot een breed gedragen script.

Beeldtaal

Welmoet en ik hebben een beeldtaal ontwikkeld op basis van de huisstijlkleuren van Ingrado. Aangezien Welmoet al meer illustratiewerk voor Ingrado heeft verzorgd verliep het ontwerpproces soepel.

Het kompas is een terugkerend element evenals de transistie tussen de verschillende scenes in de animatie. De karakters hebben we wat subtiele beweging gegeven op het geheel tot leven te wekken.

Storyboard